Κατάστιχα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία, αριθμό κατάστιχου

Εμφάνιση μόνο των καταστίχων με αριθμό:

Υπάρχουν 105 καταχωρήσεις.

photo Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 που αφορούν τους κληρονόμους του Baldasare Longhena
24 Μαρτίου - 2 Απριλίου 1688

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 7, φφ. 95r-96r

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των 40 στις 24 Μαρτίου 1688, αποφασίζεται να πληρωθεί στους κληρονόμους του βενετού αρχιτέκτονα Baldasare Longhena το υπόλοιπο της αμοιβής του για την εργασία που πρόσφερε κατά την ανοικοδόμηση των κτιρίων της Αδελφότητας. Στις 2 Απριλίου αποφασίζεται να καταβληθούν στους παραπάνω 60 δουκάτα.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, αρχιτέκτονας Baldasare Longhena, ανοικοδόμηση κτιρίων
photo Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των που αφορούν το ζωγράφο Εμμανουήλ Τζάνε το λεγόμενο Μπουνιαλή
5 Ιουνίου 1661 - 5 Μαρτίου 1662

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 5, φφ. 47r-48v, 54v-55r

Κατά τις συνεδριάσεις της 5ης Ιουνίου 1661 και 5ης Μαρτίου 1662, το Συμβουλίου των 40 πήρε, μεταξύ άλλων, αποφάσεις που αφορούν την ανάθεση της συντήρησης των εικόνων των Ιεραρχών του ιερού του ναού του Αγίου Γεωργίου, που είχε ζωγραφίσει παλαιότερα ο Μιχαήλ Δαμασκηνός και που ήταν κατεστραμμένες, στον Εμμανουήλ Τζάνε το λεγόμενο Μπουνιαλή, εφημέριο του ναού του Αγίου Γεωργίου και στους αδελφούς του. Τα μέλη του Συμβουλίου ευχαριστημένα από το έργο των αδελφών Τζάνε, αποφασίζουν να τους αμοίψουν με 56 δουκάτα αντί για τα 40 που είχαν συμφωνήσει αρχικά. Στο ποσό περιλαμβάνονταν και τα έξοδα για την αγορά των υλικών που χρειάστηκαν οι ζωγράφοι (36 δουκάτα και 12 γρόσια).

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, Μιχαήλ Δαμασκηνός, Εμμανουήλ Τζάνες Μπουνιαλής, εικονογράφηση, ναός Αγίου Γεωργίου
photo Πρακτικά συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης
17 Αυγούστου 1692

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 7, φφ. 158r-159r

Κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις 17 Αυγούστου 1692, αποφασίστηκε να αγοραστούν από τη Αδελφότητα υφάσματα, δαμασκηνά, βελούδινα για τη διακόσμηση της εκκλησίας στις μεγάλες γιορτές, όπως το Δεκαπενταύγουστο και τη γιορτή του Αγίου Νικολάου καθώς και να γίνουν εργασίες συντήρησης και καθαρισμού του ναού. Για το σκοπό αυτό θα μπορούν να ξοδευτούν περίπου 4.000 δουκάτα το μεγαλύτερο μέρος του οποίου θα έπρεπε να προέρχεται από τις προσφορές των πιστών.

Λέξεις-Κλειδιά: Γενική Συνέλευση, ναός Αγίου Γεωργίου
photo Πρακτικά συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης
20 Οκτωβρίου 1675

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 6, φφ. 92r-93v

Κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις 20 Οκτωβρίου 1675, αποφασίστηκε η εκλογή 4 ατόμων που θα έπρεπε, μαζί με το guardian grande, να υπερασπιστούν με δικαστικά μέσα τα δικαιώματα του Κωττουνιανού Κολλεγίου στην Πάδοβα. Το Κολλέγιο κινδύνευε να χάσει μέρος της περιουσίας του, που του είχε κληροδοτήσει ο Κωττούνιος, που είχε δεσμευθεί από μέλη της οικογένειας Zuecca.

Λέξεις-Κλειδιά: Γενική Συνέλευση, Κωττουνιανό Κολλέγιο, Πάδοβα
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
13 Φεβρουαρίου 1863

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 18, φφ. 6r-7r

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ελληνικής Κοινότητας μειώθηκαν από 120 σε 63 σε διάστημα μόλις τριάντα χρόνων, από το 1830 και εξής, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να μην ξεπερνούν πλέον ούτε κατά το ένα τρίτο τον αριθμό των μελών του Συμβουλίου των 40 και Προσθήκης. Κατά συνέπεια το διοικητικό συμβούλιο της Κοινότητας αποφασίζει, μεταξύ άλλων, να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον περιορισμό και του αριθμού των μελών του Συμβουλίου των 40 και Προσθήκης από 63 σε 40.

Λέξεις-Κλειδιά: Γενική Συνέλευση, Συμβούλιο των 40, μέλη Ελληνικής Κοινότητας
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
8 Δεκεμβρίου 1867

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 18, φφ. 21v-22r

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ελληνικής Kοινότητας αποφασίζει, μεταξύ άλλων, να ζητήσει από τον Αυτοκράτορα της Pωσίας την υποστήριξη και την οικονομική ενίσχυση του ναού του Aγίου Γεωργίου. Ως επιχείρημα για την αίτηση αυτή χρησιμοποιείται ένα έγγραφο που εντόπισε ο Iωάννης Bελούδης στα βενετικά αρχεία (Archivio de’ frari)? επρόκειτο για μια επιστολή του Αυτοκράτορα της Pωσίας Πέτρου του Mεγάλου του 1711 προς τη βενετική κυβέρνηση, με την οποία συνέστηνε την ευνοϊκή αντιμετώπιση της ορθόδοξης εκκλησίας της πόλης, ως ορθόδοξος ο ίδιος και ως προστάτης της. Συζητάται επίσης εάν θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η οικονομική ενίσχυση του ναού από το ιταλικό κράτος υπό τις συνθήκες που θα αναφέρονται στη βεβαίωση είσπραξης του ποσού και αποφασίζεται η προσφυγή στη γνώμη ενός ακόμα δικηγόρου.

Λέξεις-Κλειδιά: Διοικητικό Συμβούλιο, ναός Αγίου Γεωργίου, τσάρος της Ρωσίας Πέτρος ο Μέγας, ιταλική Kυβέρνηση, Ιωάννης Βελούδης, βενετικά αρχεία, Archivio dei frari
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
20 Μαρτίου 1877

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 18, φφ. 55v-56v

Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητά για τα οικονομικά μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, εξαιτίας της κρίσης των οικονομικών της Kοινότητας. Aποφασίζει, μεταξύ άλλων, τον περιορισμό των δαπανών για τον ανθοστολισμό, το φωτισμό και τη γενικότερη λειτουργία της εκκλησίας, τη μείωση του μισθού του μουσικοδιδασκάλου και των ιατρών του νοσοκομείου, τον περιορισμό των χορηγιών στους φτωχούς και τη διακοπή ορισμένων εκπαιδευτικών βοηθημάτων.

Λέξεις-Κλειδιά: Διοικητικό Συμβούλιο, οικονομική διαχείρισ, χρηματικά βοηθήματα, εκπαίδευση, νοσοκομείο, εκκλησία
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
6 Δεκεμβρίου 1878

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 18, φφ. 63r-64r

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται, μεταξύ άλλων, για τη δωρεά τριών κιβωτίων με σχολικά βιβλία από τον Ιωάννη Βελούδη στο Κολλέγιο Φλαγγίνη. Πρόκειται για βιβλία ελληνικά, λατινικά, ιταλικά και γαλλικά, στα οποία προστίθενται επίσης ελληνικές εφημερίδες και πεπραγμένα επιστημονικών ιδρυμάτων, καθώς και άλλα έργα. Σε συνοδευτική επιστολή ο Βελούδης προτείνει να επιλεγούν ορισμένα από τα βιβλία αυτά και να αποσταλούν στη Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί ομόφωνα το Βελούδη. Συζητά επίσης μία σειρά υποθέσεων που σχετίζονται με τις σχέσεις της Κοινότητας με τις ιταλικές αρχές και με το Ελληνικό Κράτος, καθώς και με τους εργαζόμενους στο ναό του Αγίου Γεωργίου και στο Φλαγγινιανό.

Λέξεις-Κλειδιά: Διοικητικό Συμβούλιο, εκπαίδευση, βιβλιοθήκες, Ιωάννης Βελούδης, Κολλέγιο Φλαγγίνη, Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, ναός Αγίου Γεωργίου
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
3 Ιουνίου 1892

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 18, φφ. 120v-121r

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, μεταξύ άλλων, τη συντήρηση του εικονογραφημένου τρούλλου του ναού του Αγίου Γεωργίου, την επισκευή των αλεξικέραυνων της εκκλησίας και του καμπαναριού, καθώς και την αποστολή χρηματικών βοηθημάτων στους ορθόδοξους ναούς της Μπαρλέτας, της Μεσσήνας, του Μπρίντιζι και της Badessa, θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό ανταποκρίνεται στο πνεύμα των ευεργετών που είχαν αφήσει τις χορηγίες τους στην Ελληνική Kοινότητα.

Λέξεις-Κλειδιά: Διοικητικό Συμβούλιο, ναός Αγίου Γεωργίου, χορηγίες, εργασίες συντήρησης, καμπαναριό, Μπαρλέτα, Μεσσήνα, Μπρίντιζι, Badessa
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
18 Μαρτίου 1897

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 18, φ. 143r-v

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει, μεταξύ άλλων, την αποστολή χρηματικών βοηθημάτων για τις οικογένειες Κρητικών προσφύγων που κατέφυγαν στο τότε Ελληνικό Κράτος. Συζητάται επίσης ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός για την τρέχουσα χρονιά. Υπολογίζεται ότι τα οικονομικά αποθέματα της Κοινότητας θα ανέρχονται στο τέλος του έτους σε 21.413, 65 λίρες.

Λέξεις-Κλειδιά: χρηματικά βοηθήματα, οικονομική διαχείριση, Κρήτες πρόσφυγες
1  2  3  4  5  6   7  8  9  10  ...  >>