Κατάστιχα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία, αριθμό κατάστιχου

Εμφάνιση μόνο των καταστίχων με αριθμό:

Υπάρχουν 105 καταχωρήσεις.

photo Διαθήκες, κωδίκελλοι και δωρεές
10 Μαρτίου 1540 - 10 Οκτωβρίου 1793

AEIB, Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, Κατάστιχο 9, φφ. 200v-252r

Στο πρώτο μέρος του κώδικα (φφ. 22r-200v) αντιγράφονται όλες οι πράξεις που περιέχονται στο κατάστιχο 8, γραμμένες από τον ίδιο γραφέα, ενώ στα υπόλοιπα φύλλα του κώδικα (200v-252r) προστέθηκαν από διάφορα χέρια αποσπάσματα διαθηκών, κωδίκελλων και πράξεις χρηματικών δωρεών προς την Αδελφότητα που καλύπτουν τη χρονική περίοδο 1540-1793.

Λέξεις-Κλειδιά: οικονομική διαχείριση, κληροδοτήματα
photo Δωρεά Μάνου Γκιόλμα
5 Νοεμβρίου 1676

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 26, φάκ. 2, έγγρ. 1, φφ. 2r-8v

Ο Μάνος Γκιόλμας του ποτέ Πάνου από τα Γιάννενα είχε καταθέσει στη βενετική Zecca ένα κεφάλαιο 20356 δουκάτων με τόκο 3%. Το κεφάλαιο αυτό μαζί με τους τόκους το δωρίζει, ενώ βρίσκεται εν ζωή, προκειμένου να κατασκευαστεί σχολείο στα Γιάννενα και να βοηθηθούν οικονομικά οι εκκλησίες και τα μοναστήρια της πατρίδας του. Η Ελληνική Αδελφότητα ανέλαβε την υποχρέωση να φροντίζει για τη σωστή διαχείριση της δωρεάς. Τη συμβολαιογραφική πράξη της δωρεάς συνέταξε ο βενετός νοτάριος Nicolo Velano.

Λέξεις-Κλειδιά: δωρεά, Μάνος Γκιόλμας του ποτέ Πάνου, σχολείο και εκκλησίες Ιωαννίνων, νοτάριος Nicolo Velano, βενετική Zecca
photo Ενέργειες της Eλληνικής Αδελφότητας για την ενοικίαση των περιουσιακών στοιχείων της μονής του Αγίου Ιωάννη των Μωραϊτών στην Κέρκυρα
20 Απριλίου - 13 Μαΐου 1774

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 11, φφ. 189r-191v

Η μονή του Αγίου Ιωάννη του Μωραΐτη στην Κέρκυρα είχε εκχωρηθεί, μαζί με τα περιουσιακά της στοιχεία, από τις βενετικές αρχές στην Eλληνική Αδελφότητα. Το διοικητικό συμβούλιο της Αδελφότητας αποφασίζει να την ενοικιάσει. Για το σκοπό αυτό συντάσσει κανονισμό με τους όρους ενοικίασης και προχωρά στη συνέχεια σε πλειστηριασμό. Συζητούνται οι προσφορές του Μαρίνου Χαλκιόπουλου, του Filippo Barbarigo και του Antonio Bontempo και εγκρίνεται η προσφορά του τελευταίου. Ο Bontempo, ο οποίος παρουσιάζεται ως εκπρόσωπος ατόμων που δεν κατονομάζονται, αποδέχεται τους όρους ενοικίασης και αναλαμβάνει να καταβάλλει το ετήσιο επιμίσθιο.

Λέξεις-Κλειδιά: μονή αγίου Ιωάννη του Μωραϊτη, Κέρκυρα, διοικητικό συμβούλιο, Μαρίνος Χαλικιόπουλος, Filippo Barbarigo, Antonio Bontempo, ενοικίαση γαιών
photo Επένδυση κληροδοτήματος του Ιακώβου Zανδίρη
12 Φεβρουαρίου 1683 (βεν. έτ. 1682)

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 4. Εισοδήματα, 4.1 Επενδύσεις, Κατάστιχο 3, φ. 83v

Oι εκτελεστές της διαθήκης του Ιακώβου Zανδίρη επένδυσαν στο βενετική Zecca χρηματικό ποσό για λογαριασμό της Ελληνικής Αδελφότητας και του ναού του Αγίου Γεωργίου. Μόνη προϋπόθεση για την είσπραξη των τόκων από το ποσό αυτό είναι η ετήσια τέλεση λειτουργίας κατά την εορτή του αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου κατά την εορτή του αγίου στις 23 Οκτωβρίου.

Λέξεις-Κλειδιά: Ιάκωβος Ζανδίρης, κληροδοτήματα, ναός Αγίου Γεωργίου, βενετική Zecca
photo Επιστολή του δόγη Pietro Loredan στις βενετικές αρχές της Κρήτης υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας των ορθοδόξων του νησιού
17 Ιουνίου 1569

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία,1. Νομικό καθεστώς, Κατάστιχο 3, φ. 44r-v

Ο Μανούσος Μαράς, κρητικός ορθοδόξου δόγματος, παραπέμπεται από τις βενετικές αρχές της Κρήτης στη Βενετία προκειμένου να δικασθεί από την Ιερά Εξέταση ως αιρετικός. Το γεγονός προκαλεί την αντίδραση του βενετού δόγη Pietro Loredan που, με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου των Δέκα, συνιστά τόσο στο δούκα της Κρήτης όσο και στον καπιτάνο και τους συμβούλους τους να αποφεύγουν παρόμοιες ενέργειες,οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν επεμβάσεις της καθολικής εκκλησίας, και να διασφαλίζουν στους ελληνορθόδοξους κατοίκους του νησιού την ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών τους καθηκόντων.

Λέξεις-Κλειδιά: Μανούσος Μαράς, Συμβούλιο των Δέκα, δόγης Pietro Loredan, δούκας της Κρήτης, καπιτάνος της Κρήτης, καθολική εκκλησία, θρησκευτικά προνόμια, Κρήτη
photo Ευρετήριο αντικειμένων του ναού του Αγίου Γεωργίου και της Φλαγγινιανής Σχολής
1847-1877

AEIB, Α΄ . Οργάνωση - λειτουργία, 5. Ευρετήρια, Κατάστιχο 15, φφ. 1r-14r

Το κατάστιχο αποτελεί λεπτομερές ευρετήριο της κινητής περιουσίας του ναού του Αγίου Γεωργίου και του Φλαγγινιανού Κολλεγίου το οποίο χρησιμοποιήθηκε και ως πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. Συντάχθηκε το 1847 αλλά φέρει και μεταγενέστερες προσθήκες (έως τις 19 Μαρτίου 1877). Ευρετηριάζονται, ανά κατηγορία χώρου φύλαξης ή τοποθέτησης, λείψανα αγίων, εικόνες, ιερά σκεύη, άμφια, έργα ζωγραφικής, έπιπλα και διάφορα σκεύη, καθώς και αναλυτικά οι τίτλοι βιβλίων και χειρογράφων που ανήκαν στην εκκλησία ή στο Φλαγγινιανό.Σημαντικές πληροφορίες που, ενίοτε, συνοδεύουν την καταγραφή των παραπάνω αντικειμένων σχετικά με την προέλευσή τους, τον τόπο φύλαξής τουσ ή την κατάσταση της διατήρησής τους.

Λέξεις-Κλειδιά: εικόνες, βιβλία, χειρόγραφα, ιερά σκεύη, βιβλιοθήκη, ναός Αγίου Γεωργίου, Φλαγγινιανό Κολλέγιο, ευρετήριο κινητής περιουσίας
photo Ευρετήριο αρχειακού υλικού του ναού του Αγίου Γεωργίου και της Ελληνικής Αδελφότητας

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, Κατάστιχο 1, φφ. 2r-3v

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αδελφότητας Ραφαήλ Σωζομενός συντάσσει ευρετήριο του αρχειακού υλικού του ναού του Αγίου Γεωργίου και της Ελληνικής Αδελφότητας. Τα κατάστιχα, οι δέσμες και τα λυτά έγγραφα που περιλαμβάνονται στο ευρετήριο αφορούν κυρίως την περίοδο της σύστασης της Αδελφότητας και της ίδρυσης του ναού του Αγίου Γεωργίου. Κατά κανόνα η καταγραφή κάθε αρχειακής μονάδας συνοδεύεται από την ημερομηνία κι έναν κωδικό αριθμό, καθώς και από τις αρχοτέλειες των εγγράφων. Ενίοτε γίνεται στοιχειώδης περιγραφή της εξωτερικής μορφής των αρχειακών πηγών (επιφάνεια γραφής και τύπος βιβλιοδεσίας).

Λέξεις-Κλειδιά: Αρχείο της Αδελφότητας, Ραφαήλ Σωζομενός, ευρετήριο αρχειακού υλικού
photo Ευρετήριο περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής Αδελφότητας
12 Αυγούστου 1683

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Ευρετήρια, Κατάστιχο 3, φφ. 1r-169v

Μετά τη λήξη της θητείας τους, τα αποχωρώντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Μάρκος Ζανδίρης (πρόεδρος), Βικέντιος Μαγιωτάς (βικάριος) και Μάρκος Καγιάννης (σύνδικος) παραδίδουν στους διαδόχους τους Μιχαήλ Περούλη, Μίχο Δήμου και Ανδρέα Χαλκιόπουλο την περιουσία της Ελληνικής Αδελφότητας. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται ευρετήριο παράδοσης και παραλαβής, όπου συμπεριλαμβάνονται : α) βιβλία των επενδύσεων, β) τίτλοι ιδιοκτησίας και έγγραφα σχετικά με την κατασκευή ακινήτων, γ) ιερά λείψανα, δ) εικόνες, ε) ευαγγέλια και άλλα λειτουργικά βιβλία, στ) ασημικά, ζ) άμφια, η) εκκλησιαστικός διάκοσμος, θ) αρχειακό υλικό. Το ευρετήριο φέρει μεταγενέστερες προσθήκες της 8ης Αυγούστου 1700, όταν επιχειρήθηκε η επαλήθευση του περιεχομένου του από το τότε διοικητικό συμβούλιο της Αδελφότητας.

Λέξεις-Κλειδιά: ευρετήριο κινητής περιουσίας, Μάρκος Ζανδίρης, Βικέντιος Μαγιωτάς, Μάρκος Καγιάννης, Μιχαήλ Περούλης, Μίχος Δήμου, Ανδρέας Χαλκιόπουλος, πρόεδρος, βικάριος, σύνδικος, διοικητικό συμβούλιο
photo Ευρετήριο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Kοινότητας
1904

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 5. Ευρετήρια, Κατάστιχο 20, φφ. 1r-56r

Ευρετήριο κινητής και ακίνητης περιουσίας της Κοινότητας. Το ευρετήριο έχει συνταχθεί το 1904 και συνοδεύεται από μια ανακοίνωση υπογεγραμμένη από τους Απόστολο Βαλαβάνη και Κωνσταντίνο Σπύρο που διαβάστηκε στο διοικητικό συμβούλιο στις 19 Νοεμβρίου 1904. Στα περιθώρια υπάρχουν σημειώσεις των ετών 1908-1952. Πρόκειται για ευρετήριο αντικειμένων, ρούχων, υφασμάτων, εικόνων, αμφίων και ιερών σκευών που βρίσκονταν στα διάφορα ακίνητα προς χρήση της Κοινότητας, στη γραμματεία, στην εκκλησία, στη scoletta, στην αίθουσα του συμβουλίου, στα σχολεία αρρένων και θηλέων, στις κατοικίες των ιερέων, στο νοσοκομείο, στην κουζίνα, στο καμπαναριό, στις αποθήκες και στο νεκροταφείο του San Michele καθώς και ευρετήριο κεφαλαίων κατατεθημένων και επενδυμένων σε διάφορους τίτλους δημοσίου και δάνεια και ευρετήριο ακινήτων.

Λέξεις-Κλειδιά: ευρετήριο κινητής και ακίνητης περιουσίας, Απόστολος Βαλαβάνης, Κωνσταντίνος Σπύρος, γραμματεία, ναός Αγίου Γεωργίου, Scoletta, νοσοκομείο Φλαγγίνη-Πίκεριγκ, καμπαναριό, νεκροταφείο του San Michele, κεφάλαια, δάνεια, τίτλοι δημοσίου
photo Ημερολόγιο (giornal) των οικονομικών συναλλαγών της Ελληνικής Αδελφότητας
14 Σεπτεμβρίου 1554 - 6 Μαΐου 1576

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 2. Οικονομικά βιβλία : καθολικά, ημερολόγια, πρόχειρα, Κατάστιχο 4, φφ. 1r-196v

Στο πρώτο κατά σειρά ημερολόγιο (καθημερινό, ιταλ. giornal) της Ελληνικής Αδελφότητας καταγράφονται χρονολογικά όλες οι οικονομικές συναλλαγές της Αδελφότητας από το 1554 έως το 1576.

Λέξεις-Κλειδιά: οικονομικά βιβλία, ημερολόγιο, giornal
1  2   3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >>