Κατάστιχα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία, αριθμό κατάστιχου

Εμφάνιση μόνο των καταστίχων με αριθμό:

Υπάρχουν 105 καταχωρήσεις.

photo Κανονισμός του Ελληνικού Κολλεγίου Φλαγγίνη
30 Δεκεμβρίου 1824

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 17, φφ. 71r-74v

Ο κανονισμός του Ελληνικού Κολλεγίου Φλαγγίνη αφορά θέματα σπουδών, λειτουργίας και πειθαρχίας. Ο κανονισμός περιέχει 9 κεφάλαια με συνολικά 72 άρθρα στα οποία ορίζονται η ηθική συμπεριφορά (άρθρα 1-5), η θρησκευτική αγωγή (6-11) και η πειθαρχία των μαθητών (12-15), η διάρκεια του σχολικού έτους, οι ώρες και οι ημέρες διδασκαλίας (16-19), το πρόγραμμα σπουδών (20-27), θέματα επιμέλειας των μαθητών (28-34), ζητήματα εξετάσεων (35-40), διακρίσεις και πιστοποιητικά σπουδών (41-72). Το έγγραφο υπογράφουν ο δάσκαλος και διευθυντής του κολλεγίου ιερομόναχος Θεοδώρητος Καρύδης, ο δάσκαλος Σπυρίδων Βλαντής και οι έφοροι της Κοινότητας Κωνσταντίνος Καβάκος και Άγγελος Φορέστης.

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαίδευση, Ελληνικό Κολλέγιο Φλαγγίνη, ιερομόναχος Θεοδώρητος Καρύδης, Σπυρίδων Βλαντής, Κωνσταντίνος Καβάκος, Άγγελος Φορέστης
photo Κανονισμός υποχρεώσεων των ιερέων του ναού του Αγίου Γεωργίου
15 Μαΐου 1857

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 15, φφ.117r-123v

Επειδή, όπως παρατηρείται από μέλη της Κοινότητας, οι ιερείς του ναού του Αγίου Γεωργίου, λόγω έλλειψης ενημέρωσης και επίβλεψης, παραμελούν ορισμένα καθήκοντά τους, το Συμβούλιο των 40 και της Προσθήκης εγκρίνει έναν κανονισμό γραμμένο στην ελληνική και ιταλική γλώσσα. Στα 21 άρθρα του ορίζονται κανόνες υποχρεώσεων και γενικότερης συμπεριφοράς των ιερέων όπως : τέλεση των ιερών ακολουθιών, τήρηση του ορθόδοξου εκκλησιαστικού τυπικού, καθορισμός καθημερινών καθηκόντων, θέσεις των στασιδίων που οφείλουν να καταλαμβάνουν. Επίσης, στον κανονισμό γίνεται λόγος για τα άμφια, την ψαλμωδία και την επιμέλεια του ναού και των ιερών αντικειμένων του. Κυρώσεις προβλέπονται για τους ιερείς εκείνους που θα παραβιάζουν τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40 και Προσθήκης, εκκλησιαστική οργάνωση, ναός του αγίου Γεωργίου, υποχρεώσεις ιερέων
photo Κατάλογος δωρητών της ελληνικής Κοινότητας
31 Δεκεμβρίου 1822

AEIB, Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, Κατάστιχο 10, φφ. 1r-33r

Ο κατάλογος περιλαμβάνει 509 ονόματα δωρητών (επιφανή πρόσωπα, όπως επίσκοποι, ιερείς, πρόεδροι Κοινότητας, λόγιοι κλπ. καθώς και αφανείς άνδρες και γυναίκες) που προσέφεραν δωρεές ή υπηρέτησαν το ναό του Αγίου Γεωργίου και την ελληνική Κοινότητα από την περίοδο της ίδρυσής της έως το 1825. Οι ιστορικές ειδήσεις, που συνοδεύουν τον κάθε δωρητή, παρέχουν σύντομες πληροφορείες για το χρόνο και το είδος της προσφοράς. Ο συντάκτης του κειμένου Κωνσταντίνος Καβάκος, σύμφωνα με το προλογικό σημείωμά του που φέρει την ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 1822, επισημαίνει ότι συγκέντρωσε το υλικό για τη συγγραφή του καταλόγου από τις γραπτές πηγές της Κοινότητας. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες που αναφέρονται στη δωρεά εικόνων ή άλλων αντικειμένων.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητική οργάνωση, κληροδοτήματα, Κωνσταντίνος Καβάκος
photo Κατάλογος εισοδημάτων του φεουδαρχικού οίκου Corner
24 Σεπτεμβρίου 1574
Ηράκλειο

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 172β, Θήκη 1, φάκ. 3, έγγρ. 164, φφ. 101r-105r

Απόσπασμα οικονομικού καταστίχου της δουκικής γραμματείας στην Κρήτη, όπου καταγράφονταν τα έσοδα των φεουδαρχικών οίκων του νησιού κατά μήνα. Σημειώνονται τα έσοδα του οίκου Corner από την περιοχή του Ηρακλείου και συγκεκριμένα από τα χωριά Άγιος Θωμάς, Απεσοκάρι, Απάνω Βάθεια, Γαλίφα, Βενεράτο, Ευγενική, Κάτω Δαφνές, Σεμεσκούρες, Πεύκο, Κάτω Σύμη, Απάνω Σύμη, Βολιόρες, Συκολόγο, Πέντε Πέτρες, Χριστός Παναγία, Καλτζί, Γαλήνη, Ασώματος, Αρχάνες και Σπηλία. Τον κατάλογο συνέταξε ο υπάλληλος της Γραμματείας Nicolo Castrofillaca.

Λέξεις-Κλειδιά: φεουδαρχικά έσοδα, οίκος Corner, Ηράκλειο, χωριό Άγιος Θωμάς, χωριό Απεσοκάρι, χωριό Απάνω Βάθεια, χωριό Γαλίφα, χωριό Βενεράτο, χωριό Ευγενική, χωριό Κάτω Δαφνές, χωριό Σεμεσκούρες, χωριό Πεύκο, χωριό Κάτω Σύμη, χωριό Απάνω Σύμη, χωριό Βολιόρες, χωριό Συκολόγο, χωριό Πέντε Πέτρες, χωριό Χριστός Παναγία, χωριό Καλτζί, χωριό Γαλήνη, χωριό Ασώματος, χωριό Αρχάνες, χωριό Σπηλία, Nicolo Castrofillaca
photo Κατάλογος της βιβλιοθήκης του μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γεράσιμου Βλάχου
Σεπτέμβριος 1683

AEIB, B΄. Εκκλησία, 3. Μητρόπολη Φιλαδελφείας, Θήκη 2β΄, Κατάστιχο 1, φφ. 1r-100v

Αυτόγραφος κατάλογος των χειρογράφων και εντύπων βιβλίων του μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γεράσιμου Βλάχου, τα οποία μετά το θάνατό του δωρήθηκαν στην Ελληνική Αδελφότητα της Βενετίας. Πρόκειται για πατερικά κείμενα, πρακτικά Οικουμενικών Συνόδων, έργα αρχαίων ελλήνων, λατίνων, βυζαντινών και ιταλών συγγραφέων, χρησμούς, φιλολογικά κείμενα αλλά και για χειρόγραφα και έντυπα δικών του έργων. Συνολικά περιλαμβάνονται περισσότεροι από 1100 τίτλοι.

Λέξεις-Κλειδιά: μητροπολίτης Φιλαδελφείας Γεράσιμος Βλάχος, βιβλιοθήκη
photo Κατάλογος των προέδρων της Ελληνικής Αδελφότητας
1522–1802

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 33, φφ. 308r-312v

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται τα ονόματα των προέδρων της Ελληνικής Αδελφότητας κατά τη χρονική περίοδο 1522–1802. Στο κείμενο σημειώνεται επίσης ότι οι πρόεδροι από το 1522 έως το 1524 καλούνταν Ρrocuratori, από το 1526 έως το 1570 Gastaldi και από το 1571 και εξής Guardiani.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητική οργάνωση, πρόεδροι της Ελληνικής Αδελφότητας, procuratore, gastaldo, guardiano
photo Κατάσταση των επιμνημόσυνων ακολουθιών που οφείλουν να τελούν οι ιερείς του ναού του Αγίου Γεωργίου

AEIB, Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, Κατάστιχο 6, φφ. 138r-144v

Στην κατάσταση αναγράφονται οι ημερομηνίες κατά τις οποίες οι ιερείς του ναού του Αγίου Γεωργίου οφείλουν να τελούν επιμνημόσυνες ακολουθίες, σύμφωνα με τους όρους των διαθετών. Καταχωρείται το ποσό που άφησαν οι διαθέτες και, ενίοτε, δίνονται οδηγίες για τον τρόπο και τον τόπο τέλεσης του μνημοσύνου.

Λέξεις-Κλειδιά: οικονομική διαχείριση, κληροδοτήματα, ιερείς
photo Καταστατικό της ελληνικής Κοινότητας (1821)
16 Φεβρουαρίου/11 Μαρτίου 1821

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 17, φφ. 9r-18v

Στο πλαίσιο της γενικότερης διοικητικής αναδιοργάνωσης της Ελληνικής Κοινότητας συστήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1820 τετραμελής επιτροπή η οποία θα εργαζόταν για τη σύνταξη ενός νέου καταστατικού. Στις 16 Φεβρουαρίου 1821 ο Σπυρίδων Καλούτσης, ο Κωνσταντίνος Καβάκος, ο Δημήτριος Κεφαλάς και ο Άγγελος Φορέστης, μέλη της παραπάνω επιτροπής, παρουσιάζουν το κείμενό τους. Σε 165 άρθρα, που διαιρούνται σε 10 κεφάλαια, το νέο καταστατικό ρυθμίζει τον τρόπο διοίκησης της Κοινότητας, τη διαχείριση των οικονομικών της, τη λειτουργία των ιδρυμάτων της. Το νέο καταστατικό εγκρίνεται κατά τη συνεδρία του Συμβουλίου των 40 της 11ης Μαρτίου 1821 με ψήφους 25 υπέρ και 3 κατά. Βάσει των διατάξεών του, το καταστατικό υπήρξε το σημείο αναφοράς για τη διοίκηση και λειτουργία της Κοινότητας σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα και έως τη ψήφιση του επόμενου καταστατικού (1917).

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητική οργάνωση, καταστατικό, Σπυρίδων Καλούτσης, Κωνσταντίνος Καβάκος, Δημήτριος Κεφαλάς, Άγγελος Φορέστης
photo Κατάστιχο φορτωτικών του εμπορικού οίκου Σελέκη και Σάρου
28 Ιουνίου 1723 - 12 Μαρτίου 1728

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 170, Κατάστιχο 14, φφ. 1r-151v

Κατάστιχο φορτωτικών του εμπορικού οίκου Σελέκη και Σάρου, στο οποίο καταγράφονται τα εμπορεύματα που αποστέλλονται από τη Βενετία, για λογαριασμό των ίδιων ή άλλων εμπόρων, στα νησιά του Ιονίου, στην Πελοπόννησο, στην Άρτα, στη Θεσσαλονίκη και στη Μεσσήνη της Σικελίας. Το κατάστιχο αποτελείται από τυπωμένα φύλλα, στα οποία συμπληρώνονται οι ενδείξεις της ημερομηνίας, του αποστολέα, του πλοίου και του κυβερνήτη του, του αποδέκτη, των μεταφορικών εξόδων και του είδους των εμπορευμάτων. Ενίοτε σημειώνεται επίσης το διακριτικό εμπορικό μονόγραμμα, το οποίο έφεραν τα μεταφερόμενα εμπορεύματα.

Λέξεις-Κλειδιά: διακίνηση εμπορευμάτων, φορτωτικές, Κωνσταντίνος Σελέκης, Λάμπρος Σάρος, Βενετία, νησιά του Ιονίου, Πελοπόννησος, Άρτα, Θεσσαλονίκη, Μεσσήνα
photo Κατάστιχο φορτωτικών του εμπόρου Γεωργίου Αντωνίου Μέλου
4 Ιανουαρίου 1713 (β. έ. 1712) - 6 Αυγούστου 1729

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 118α, Κατάστιχο 7, φφ. 1r-60v

Κατάστιχο φορτωτικών του Γεωργίου Αντωνίου Μέλου στο οποίο καταγράφονται τα εμπορεύματα που αποστέλλει από τη Βενετία, για λογαριασμό δικό του ή άλλων εμπόρων, στη Γένοβα, στην Αλεξάνδρεια, στη Σμύρνη, στη Ζάκυνθο, στο Ναύπλιο και σε άλλα λιμάνια της Μεσογείου. Το κατάστιχο αποτελείται από προτυπωμένα φύλλα, στα οποία συμπληρώνονται οι ενδείξεις της ημερομηνίας, του αποστολέα, του πλοίου και του κυβερνήτη του, του αποδέκτη, των μεταφορικών εξόδων και του είδους των εμπορευμάτων. Ενίοτε σημειώνεται επίσης το διακριτικό εμπορικό μονόγραμμα, το οποίο έφεραν και τα μεταφερόμενα εμπορεύματα.

Λέξεις-Κλειδιά: διακίνηση εμπορευμάτων, φορτωτικές, Γεώργιος Αντωνίου Μέλος, Βενετία, Γένοβα, Αλεξάνδρεια, Σμύρνη, Ζάκυνθος, Ναύπλιο, λιμάνια της Μεσογείου
1  2  3   4  5  6  7  8  9  10  ...  >>