Χειρόγραφα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, χρονολογία, αριθμό χειρογράφου

Εμφάνιση μόνο των χειρογράφων με αριθμό:

Υπάρχουν 13 καταχωρήσεις.

photo Ευαγγελιστάριο
12ος αιώνας
Περγαμηνός κώδικας, 29,00x21,50εκ.

ΑΕΙΒ, χγφ. αρ. 1, φφ. 1r-221v

Eυαγγελιστάριο δηλαδή ευαγγελικό κείμενο διατεταγμένο κατά περικοπές. O κώδικας χρονολογείται το 12ο αιώνα.

Λέξεις-Κλειδιά: ευαγγελιστάριο
photo Ευαγγελιστάριο
13ος αιώνας
Περγαμηνός κώδικας, 31,50x24,50εκ.

ΑΕΙΒ, χγφ. αρ. 2, φφ. 1r-415v

Eυαγγελιστάριο δηλαδή ευαγγελικό κείμενο διατεταγμένο κατά περικοπές. O κώδικας χρονολογείται τον 13ο αιώνα.

Λέξεις-Κλειδιά: ευαγγελιστάριο
photo Ευαγγελιστάριο
14ος αιώνας
Περγαμηνός κώδικας, 24,50x18,50εκ.

ΑΕΙΒ, χγφ. αρ. 4, φφ. 1r-243v

Eυαγγελιστάριο δηλαδή ευαγγελικό κείμενο διατεταγμένο κατά περικοπές. O κώδικας χρονολογείται τον 14ο αιώνα.

Λέξεις-Κλειδιά: ευαγγελιστάριο
photo Διήγησις Αλεξάνδρου
14ος αιώνας
Περγαμηνός κώδικας, 32,00x24,00εκ.

ΑΕΙΒ, χγφ. αρ. 5, φφ. 1r-193v

Πρόκειται για κώδικα του μυθιστορήματος του Αλεξάνδρου του 14ου αιώνα, ο οποίος αποτελείται από 193 φύλλα περγαμηνής ενωμένα σε 23 τετράδια με διαστάσεις 0,32 x 0,24. Κοσμείται από 250 μικρογραφίες, οι οποίες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της σελίδας.

Λέξεις-Κλειδιά: Ψευδο-Καλλισθένης, Διήγησις Αλεξάνδρου
photo Αυτόγραφο σημειωματάριο του Γαβριήλ Σεβήρου
1581 - 1588

ΑΕΙΒ, χγφ. αρ. 14α

Στα σημειωματάριά του ο Γαβριήλ Σεβήρος, μητροπολίτης Φιλαδελφείας, κατέγραφε τα έσοδα και τα έξοδά του, τους λογαριασμούς των δοσοληψιών του με πρόσωπα στη Βενετία και σε άλλες περιοχές, σχέδια επιστολών και προσωπικές του σκέψεις. Το χειρόγραφο 14α καλύπτει την χρονική περίοδο 1581-1588.

Λέξεις-Κλειδιά: μητροπολίτης Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρος
photo Αυτόγραφο σημειωματάριο του Γαβριήλ Σεβήρου
1603 - 1604

ΑΕΙΒ, χγφ. αρ. 14β

Στα σημειωματάριά του ο Γαβριήλ Σεβήρος, μητροπολίτης Φιλαδελφείας, κατέγραφε τα έσοδα και τα έξοδά του, τους λογαριασμούς των δοσοληψιών του με πρόσωπα στη Βενετία και σε άλλες περιοχές, σχέδια επιστολών και προσωπικές του σκέψεις. Το χειρόγραφο 14β καλύπτει την χρονική περίοδο 1603-1604.

Λέξεις-Κλειδιά: μητροπολίτης Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρος
photo Αυτόγραφο σημειωματάριο του Γαβριήλ Σεβήρου
1606 - 1608

ΑΕΙΒ, χγφ. αρ. 14γ

Στα σημειωματάριά του ο Γαβριήλ Σεβήρος, μητροπολίτης Φιλαδελφείας, κατέγραφε τα έσοδα και τα έξοδά του, τους λογαριασμούς των δοσοληψιών του με πρόσωπα στη Βενετία και σε άλλες περιοχές, σχέδια επιστολών και προσωπικές του σκέψεις. Το χειρόγραφο 14γ καλύπτει την χρονική περίοδο 1606-1608.

Λέξεις-Κλειδιά: μητροπολίτης Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρος
photo Αυτόγραφο σημειωματάριο του Γαβριήλ Σεβήρου
1607

ΑΕΙΒ, χγφ. αρ. 14δ

Στα σημειωματάριά του ο Γαβριήλ Σεβήρος, μητροπολίτης Φιλαδελφείας, κατέγραφε τα έσοδα και τα έξοδά του, τους λογαριασμούς των δοσοληψιών του με πρόσωπα στη Βενετία και σε άλλες περιοχές, σχέδια επιστολών και προσωπικές του σκέψεις. Το χειρόγραφο 14δ καλύπτει το έτος 1607.

Λέξεις-Κλειδιά: μητροπολίτης Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρος
photo Αυτόγραφο σημειωματάριο του Γαβριήλ Σεβήρου
1608

ΑΕΙΒ, χγφ. αρ. 14ε

Στα σημειωματάριά του ο Γαβριήλ Σεβήρος, μητροπολίτης Φιλαδελφείας, κατέγραφε τα έσοδα και τα έξοδά του, τους λογαριασμούς των δοσοληψιών του με πρόσωπα στη Βενετία και σε άλλες περιοχές, σχέδια επιστολών και προσωπικές του σκέψεις. Το χειρόγραφο 14ε καλύπτει το έτος 1608.

Λέξεις-Κλειδιά: μητροπολίτης Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρος
photo Αυτόγραφο σημειωματάριο του Γαβριήλ Σεβήρου
1613 - 1616

ΑΕΙΒ, χγφ. αρ. 14ζ

Στα σημειωματάριά του ο Γαβριήλ Σεβήρος, μητροπολίτης Φιλαδελφείας, κατέγραφε τα έσοδα και τα έξοδά του, τους λογαριασμούς των δοσοληψιών του με πρόσωπα στη Βενετία και σε άλλες περιοχές, σχέδια επιστολών και προσωπικές του σκέψεις. Το χειρόγραφο 14α καλύπτει την χρονική περίοδο 1613-1616.

Λέξεις-Κλειδιά: μητροπολίτης Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρος
 1  2