Μικρογραφίες

Πρόκειται για μικρογραφίες οι οποίες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της σελίδας που κοσμούν τον κώδικα του μυθιστορήματος του Αλεξάνδρου του 14ου αιώνα, ο οποίος αποτελείται από 193 φύλλα περγαμηνής ενωμένα σε 23 τετράδια με διαστάσεις 0,32 x 0,24.

Εμφάνιση μόνο της σελίδας:

Υπάρχουν 250 καταχωρήσεις.

photo 44r
23,70x17,20εκ.

Ο Αλέξανδρος φθάνει στην Αφρική.

Ο Αλέξανδρος πηγαίνει να θυσιάσει στο θεό Άμμωνα.

photo 44v
14,40x17,40εκ.

Ο Αλέξανδρος ιδρύει πόλη με το όνομα Παρατονή, στο μέρος όπου ένας τοξώτης του δεν κατάφερε να σκοτώσει ένα ελάφι.

photo 46r
22,00x17,50εκ.

Ο Αλέξανδρος κτίζει την Αλεξάνδρεια.

photo 47r
16,30x17,10εκ.

Ο Αλέξανδρος εισέρχεται στο ιερό και βλέπει ένα νεκρό επί της νεκρικής κλίνης.

photo 47v
14,70x17,20εκ.

Ο Αλέξανδρος έξω από το ιερό περιεργάζεται τα πολύτιμα και όμορφα αντικείμενα που βρίσκονται εκεί τοποθετημένα.

photo 48r
22,00x17,50εκ.

Ο Αλέξανδρος παρακαλεί τον Σάραπη να του πει όλα όσα του φανέρωσε ο θεός Άμμων.

photo 48v
10,50x17,00εκ.

Ο Αλέξανδρος κατασκευάζει βωμό κοντά στον τόπο όπου βρίσκονταν τα αγάλματα του Δία και της πρας, και κάνει θυσία.

photo 49r
07,40x16,70εκ.

Ο Αλέξανδρος με τα στρατεύματά του βαδίζει προς την Αίγυπτο.

photo 49v
23,40x17,00εκ.

Ο Αλέξανδρος φθάνει στην Μέμφιδα όπου οι κάτοικοί της τον ανεβάζουν στο θρόνο του Νεκτεναβώ.

Ο Αλέξανδρος στρατοπεύδει στην Μέμφιδα και κατόπιν συνεχίζει την πορεία του διά του Πηλουσίου.

photo 50v
20,30x17,30εκ.

Ο Αλέξανδρος φθάνει στο βασίλειο του Κύρου όπου στη μεγάλη πόλη ένα περιστέρι του μίλησε με ανθρώπινη φωνή.

1  2  3  4  5   6  7  8  9  10  ...  >>