Μικρογραφίες

Πρόκειται για μικρογραφίες οι οποίες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της σελίδας που κοσμούν τον κώδικα του μυθιστορήματος του Αλεξάνδρου του 14ου αιώνα, ο οποίος αποτελείται από 193 φύλλα περγαμηνής ενωμένα σε 23 τετράδια με διαστάσεις 0,32 x 0,24.

Εμφάνιση μόνο της σελίδας:

Υπάρχουν 250 καταχωρήσεις.

photo 125v
13,80x17,60εκ.

Ο Αλέξανδρος διατάζει να κόψουν τα δέντρα και να συλλέξουν τους χυμούς τους αλλά αόρατοι δαίμονες μαστιγώνουν τους στρατιώτες.

photo 126r
14,00x17,50εκ.

Στο ποτάμι υπήρχαν μαύρες πέτρες, τις οποίες όταν τις ακουμπούσε κανείς μαύριζε, διάφορα είδη ψαριών, δράκοντες και όρνεα.

photo 126v
13,80x17,00εκ.

Το στράτευμα συναντά θηρία με έξι πόδια, τρία μάτια και πέντε μάτια.

photo 127r
14,00x17,00εκ.

Το στράτευμα συναντά ονάγρους με έξι μάτια.

photo 127v
14,00x17,20εκ.

Ο Αλέξανδρος κατασκευάζει γέφυρα πάνω από το φαράγγι.

photo 128r
15,00x17,20εκ.

Ο Αλέξανδρος πηγαίνει να ποτίσει τις φοράδες και ετοιμάζεται να γευματίσει κοντά στην πηγή.

photo 128v
12,70x17,30εκ.

Ο Αλέξανδρος συναντά πτηνά με κεφάλι ανθρώπου, τα οποία τον προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να προχωρήσει περισσότερο.

photo 129r
14,00x17,20εκ.

Ο Αλέξανδρος στέλνει τον Αντίοχο να πει στους στρατιώτες ότι μπορούν να πάρουν από το μέρος όπου βρίσκονται ό,τι θέλουν και ο Φίλων παίρνει μία πέτρα, η οποία είναι από καθαρό χρυσό.

photo 129v
12,80x17,20εκ.

Ο Αλέξανδρος και το στράτευμα ανεβαίνουν στις φοράδες και παίρνουν το δρόμο της επιστροφής.

photo 130r
13,00x17,00εκ.

Ο Αλέξανδρος όταν περνά τη γέφυρα βλέπει πουλιά με ανθρώπινο κεφάλι τα οποία τον συμβουλεύουν να διαλέξει το δρόμο στα δεξιά.

<<  ...  11  12  13  14   15  16  17  18  19  20  ...  >>