Μικρογραφίες

Πρόκειται για μικρογραφίες οι οποίες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της σελίδας που κοσμούν τον κώδικα του μυθιστορήματος του Αλεξάνδρου του 14ου αιώνα, ο οποίος αποτελείται από 193 φύλλα περγαμηνής ενωμένα σε 23 τετράδια με διαστάσεις 0,32 x 0,24.

Εμφάνιση μόνο της σελίδας:

Υπάρχουν 250 καταχωρήσεις.

photo 39v
10,70x16,50εκ.

Ο Αλέξανδρος βαδίζει προς τη Ρώμη για να την καταλάβει και τον προϋπαντούν απεσταλμένοι από όλα τα έθνη.

photo 40r
24,00x17,00εκ.

Οι Ρωμαίοι προϋπαντούν τον Αλέξανδρο παίζοντας μουσική.

photo 40r
22,00x17,50εκ.

Όλοι οι ηγεμόνες της Δύσης προϋπαντούν τον Αλέξανδρο.

photo 40v
19,30x17,00εκ.

Ο Αλέξανδρος μάχεται εναντίον των δικέφαλων ανθρώπων και τους νικά.

photo 41r
15,00x16,50εκ.

Ο Αλέξανδρος συναντά μεγάλες φτερωτές γυναίκες, τις οποίες κατατροπώνει χρησιμοποιώντας τη φωτιά.

photo 41v
12,30x18,30εκ.

Ο Αλέξανδρος φθάνει στον ωκεανό και καθώς δεν μπορεί να τον διαβεί, γυρίζει πίσω.

photo 42r
10,00x17,50εκ.

Ο Αλέξανδρος επιστρέφει στη Μακεδονία και προετοιμάζει το στόλο του.

photo 42r
12,00x17,50εκ.

Ο Αλέξανδρος φθάνει στο Γρανικό ποταμό και νικά τα στρατεύματα του Δαρείου.

photo 42v
10,50x17,80εκ.

Ο Αλέξανδρος στέλνει στη μητέρα του Ολυμπιάδα τα λάφυρα που πήρε από τα περσικά στρατεύματα.

photo 43r
24,00x17,50εκ.

Οι περιοχές της Ιωνίας, Καρίας, Λυδίας, Φρυγίας, Λυκίας και Παμφυλίας παραδίδονται στον Αλέξανδρο.

Ο Αλέξανδρος φθάνει στη Σικελία όπου οι στρατηγοί των Ρωμαίων του στέλνουν στέμματα.

1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  ...  >>