Μικρογραφίες

Πρόκειται για μικρογραφίες οι οποίες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της σελίδας που κοσμούν τον κώδικα του μυθιστορήματος του Αλεξάνδρου του 14ου αιώνα, ο οποίος αποτελείται από 193 φύλλα περγαμηνής ενωμένα σε 23 τετράδια με διαστάσεις 0,32 x 0,24.

Εμφάνιση μόνο της σελίδας:

Υπάρχουν 250 καταχωρήσεις.

photo 1r
22,00x16,00εκ.

Προσωπογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όρθιου με στολή και στέμμα βυζαντινού αυτοκράτορα.

photo 2r
5,50x17,00εκ.

Επίτιτλο με φυτική διακόσμηση.

photo 3r
22,80x16,70εκ.

Ο Νεκτεναβώ με μαγικό τρόπο βυθίζει τα εχθρικά πλοία.

Ο Νεκτεναβώ με μαγικό τρόπο κατατροπώνει το ιππικό των εχθρών.

photo 4v
23,00x16,80εκ.

Οι κατάσκοποι του Νεκτεναβώ τον ενημερώνουν για την έφοδο των βαρβάρων.

Ο στρατάρχης δίνει συμβουλές στον Νεκτεναβώ για το πώς θα πρέπει να επιτεθεί στους εχθρούς.

photo 6r
14,00x17,00εκ.

Ο Φίλιππος απειλεί με χωρισμό την Ολυμπιάδα, εάν δεν μείνει έγκυος.

photo 6v
23,40x16,60εκ.

Ο Φίλιππος φεύγει για τη μάχη.

Η Ολυμπιάδα συζητά με τον Νεκτεναβώ για το πρόβλημα της στειρότητας που την ταλαιπωρεί.

photo 8r
11,30x16,00εκ.

Η Ολυμπιάδα βλέπει στον ύπνο της τον θεό Άμμωνα, αφού ήπιε τα μαγικά βότανα που της έδωσε ο Νεκτενεβώ.

photo 8v
22,60x16,60εκ.

Η Ολυμπιάδα επιτρέπει στον Νεκτεναβώ να κοιμηθεί στο δωμάτιό της.

Η Ολυμπιάδα συνευρίσκεται ερωτικά με τον Νεκτεναβώ, ο οποίος έχει μεταμορφωθεί σε Άμμωνας.

photo 9v
12,00x15,50εκ.

Ο Νεκτεναβώ στέλνει στο Φίλιππο ένα γεράκι, το οποίο έχει μαγέψει.

photo 10r
22,50x17,00εκ.

Το γεράκι φανερώνει στο Φίλιππο την ώρα που κοιμάται, ότι η Ολυμπιάδα έμεινε έγκυος με θεϊκή παρέμβαση. Ένας εξηγητής ονείρων ερμηνεύει το όνειρο στο Φίλιππο.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >>