Μικρογραφίες

Πρόκειται για μικρογραφίες οι οποίες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της σελίδας που κοσμούν τον κώδικα του μυθιστορήματος του Αλεξάνδρου του 14ου αιώνα, ο οποίος αποτελείται από 193 φύλλα περγαμηνής ενωμένα σε 23 τετράδια με διαστάσεις 0,32 x 0,24.

Εμφάνιση μόνο της σελίδας:

Υπάρχουν 250 καταχωρήσεις.

photo 130v
15,50x17,50εκ.

Ο Αλέξανδρος πιάνει ψάρι στην κοιλιά του οποίου υπάρχουν πολύτιμοι λίθοι.

photo 131r
14,00x17,00εκ.

Τη νύχτα βγαίνουν από τη λίμνη γυναίκες, οι οποίες περιφέρονται στο στρατόπεδο τραγουδώντας.

photo 132r
14,30x17,50εκ.

Κένταυροι επιτίθενται στο στράτευμα και ο Αλέξανδρος διατάσσει να κατασκευαστεί όρυγμα γύρω από το στρατόπεδο και να καλυθφεί με χόρτα.

photo 132v
21,50x17,20εκ.

Κάποιοι από τους Κένταυρους επιτιθέμενοι πέφτουν στο όρυγμα και οι υπόλοιποι τρέπονται σε φυγή.

Ο στρατός επιστρέφει και ξεκουράζεται.

photo 134v
15,20x17,00εκ.

Ο Αλέξανδρος στέλνει γράμμα στην μητέρα του Ολυμπιάδα και στο δάσκαλό του Αριστοτέλη.

photo 135r
22,00x17,20εκ.

Η Ολυμπιάδα δίνει διαταγή να διαβαστεί το γράμμα του Αλεξάνδρου μπροστά στον Αριστοτέλη.

Ο Αλέξανδρος δίνει κουράγιο στο στράτευμα και ξεκινούν για τις Ινδίες.

photo 135v
15,50x17,00εκ.

Ο Αλέξανδρος φθάνει στη χώρα του πλιου και εκεί στο ιερό του Απόλλωνα λαμβάνει χρησμό για το θάνατό του.

photo 136r
21,00x17,00εκ.

Ο Αλέξανδρος δίνει διαταγή να διαβαστεί η επιστολή του Πώρου σε όλα το στράτευμα για να πάρουν θάρρος.

photo 137r
15,00x17,20εκ.

Οι στρατηγοί του Αλεξάνδρου δυσανασχετούν με τη νέα εκστρατεία στις Ινδίες.

photo 138r
16,00x17,50εκ.

Ο Αλέξανδρος μπαίνει στο βασίλειο του Πώρου και ολόκληρη η ανατολική χώρα υποτάσσεται σε αυτόν.

<<  ...  11  12  13  14  15   16  17  18  19  20  ...  >>