Μικρογραφίες

Πρόκειται για μικρογραφίες οι οποίες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της σελίδας που κοσμούν τον κώδικα του μυθιστορήματος του Αλεξάνδρου του 14ου αιώνα, ο οποίος αποτελείται από 193 φύλλα περγαμηνής ενωμένα σε 23 τετράδια με διαστάσεις 0,32 x 0,24.

Εμφάνιση μόνο της σελίδας:

Υπάρχουν 250 καταχωρήσεις.

photo 32r
23,00x17,00εκ.

Ο Αλέξανδρος μοιράζει στους αξιωματικούς του στρατεύματός του πανοπλίες από την οπλοθήκη του πατέρα του.

Ο Αλέξανδρος πείθει τους στρατηγούς του πατέρα του να τον ακολουθήσουν στην εκστρατεία του.

photo 32v
08,40x15,50εκ.

Ο Αλέξανδρος αναλαμβάνει τα βασιλικά του καθήκοντα.

photo 34r
15,00x17,00εκ.

Ο Δαρείος στέλνει και πάλι απεσταλμένους ζητώντας την καταβολή των φόρων.

photo 34v
22,00x16,50εκ.

Ο Αλέξανδρος στέλνει με τον Αντίοχο το δόρυ του για το προσκυνήσουν οι απεσταλμένοι των Περσών.

Οι απεσταλμένοι του Δαρείου προσκυνούν το δόρυ του Αλεξάνδρου.

photo 35r
22,50x17,00εκ.

Οι απεσταλμένοι του Δαρείου υποβάλλουν τα σέβη τους στον Αλέξανδρο, ο οποίος περιστοιχίζεται από τους υπασπιστές του.

photo 35v
10,00x17,00εκ.

Οι απεσταλμένοι των Περσών επιστρέφουν στο Δαρείο και του αφηγούνται όλα όσα έγιναν.

photo 36v
24,00x17,00εκ.

Ο Αλέξανδρος επιθεωρεί και καταμετρά το στράτευμά του.

Ο Αλέξανδρος επιτίθεται στη Θεσσαλία και ο τύραννός της του στέλνει δώρα.

photo 37r
12,50x16,70εκ.

Ο Αλέξανδρος εκστρατεύει κατά των άνω Σκυθών και τους κατατροπώνει.

photo 38v
18,00x17,00εκ.

Οι δώδεκα ρήτορες των Αθηνών, με εξαίρεση τον Διογένη και κάποιους άλλους αποφασίζουν ότι δεν θέλουν να συνομιλήσουν με τον Αλέξανδρο και διώχνουν τους απε-σταλμένους του.

Οι απεσταλμένοι επιστρέφουν στον Αλέξανδρο και τον ενημερώνουν για όσα συνέβησαν στην Αθήνα.

photo 39r
23,70x16,30εκ.

Ο Αλέξανδρος καταλαμβάνει την Αθήνα.

Τα μακεδονικά στρατεύματα καταστρέφουν την Αθήνα και ο Διογένης παρακαλεί τον Αλέξανδρο που τον επισκέπτεται, να παραμερίσει γιατί του κρύβει τον ήλιο.

1  2  3   4  5  6  7  8  9  10  ...  >>