Μικρογραφίες

Πρόκειται για μικρογραφίες οι οποίες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της σελίδας που κοσμούν τον κώδικα του μυθιστορήματος του Αλεξάνδρου του 14ου αιώνα, ο οποίος αποτελείται από 193 φύλλα περγαμηνής ενωμένα σε 23 τετράδια με διαστάσεις 0,32 x 0,24.

Εμφάνιση μόνο της σελίδας:

Υπάρχουν 250 καταχωρήσεις.

photo 24v
19,50x17,50εκ.

Απεσταλμένοι του Δαρείου φθάνουν στο Φίλιππο για να του ζητήσουν τους ετήσιους φόρους.

Ο Αλέξανδρος ενημερώνει τους απεσταλμένους ότι ο πατέρας του αρνείται να καταβάλει τους φόρους, ενώ ένας ζωγράφος τον ζωγραφίζει κρυφά προκειμένου να δώσει τον πίνακα στο Δαρείο.

photo 25r
09,00x17,50εκ.

Οι απεσταλμένοι φέρουν στο Δαρείο την προσωπογραφία του Αλεξάνδρου.

photo 26r
23,00x17,60εκ.

Οι αρχηγοί των ηττηθέντων Σκυθών οδηγούνται σιδηροδέσμιοι στον Αλέξανδρο.

Ο Αλέξανδρος επιστρέφει στη Μακεδονία νικητής.

photo 27v
23,30x18,00εκ.

Ο Φίλιππος συγκρούεται με τον Ανάξαρχο και πέφτει από το άλογο.

Ο Αλέξανδρος βρίσκει ημιθανή τον πατέρα του και τρέχει να καταδιώξει τον Ανάξαρχο.

photo 28r
24,00x17,50εκ.

Ο Αλέξανδρος ετοιμάζεται να εκστρατεύσει κατά των Σκυθών μετά από εντολή του πατέρα του.

Ο Αλέξανδρος αναχωρεί για την εκστρατεία κατά των Σκυθών.

photo 28v
25,50x17,50εκ.

Ο Αλέξανδρος τη νύχτα στήνει ενέδρα στους Σκύθες.

Ο Αλέξανδρος σκοτώνει και αιχμαλωτίζει Σκύθες.

photo 29r
23,00x17,20εκ.

Ο Αλέξανδρος αναγορεύεται βασιλιάς των Μακεδόνων.

Ο Αλέξανδρος εκφωνεί λόγο μπροστά στο άγαλμα του πατέρα του και πείθει τους Μακεδόνες να τον ακολουθήσουν σε νέο πόλεμο.

photo 29v
23,40x17,00εκ.

Ο Αλέξανδρος στέλνει διατάγματα επιστρατεύσεως σε όλες τις πόλεις.

Ο Αλέξανδρος διατάσσει την κατασκευή οπλισμού.

photo 30r
22,00x17,00εκ.

Εκφορά της σωρού του Φιλίππου.

Ενταφιασμός του Φιλίππου.

photo 30v
22,00x17,50εκ.

Ο Αλέξανδρος απελευθερώνει τους αρχηγούς του σκυθικού στρατεύματος και τους διατάσσει να επιστρέψουν με τα στρατεύματά τους.

Οι Σκύθες επιστρέφουν με όλο το στρατεύματά τους φέρνοντας δώρα στον Αλέξανδρο.

1  2   3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >>