Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Αθήνα)

Χειρόγραφα

1. «Παρρησία» του ναού του Aγίου Γεωργίου της Bενετίας (15)
[...] Πρόθεση, Παρρησία, ναός Αγίου Γεωργίου, ευεργέτες, Κύπρος, Αθήνα, Κρήτη, Ναύπλιο, Μοριάς, Σερβία, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλονι [...]


Μικρογραφίες

1. 38v (38v)
[...] στον Αλέξανδρο και τον ενημερώνουν για όσα συνέβησαν στην Αθήνα.

2. 39r (39r)
Ο Αλέξανδρος καταλαμβάνει την Αθήνα.


Κατάστιχα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (08)
[...] λου και αποφασίστηκε να εκλεγεί στη θέση του δασκάλου στην Αθήνα, σύμφωνα με την επιτροπεία του Επιφάνειου Ηγούμενου, ο Αργυρ [...]

2. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (12)
[...] ής που ιδρύθηκε χάρη στο κληροδότημα του Ιωάννη Ντέκα στην Αθήνα? στ) την αποδοχή της επιτροπείας του κληροδοτήματος του Σίμω [...]


Έγγραφα

1. Διαχείριση δωρεάς Σταμάτη Ρούφου (164)
[...] γαζόταν στο σχολείο που είχε ιδρύσει ο Ιωάννης Ντέκας στην Αθήνα, όπου φοιτούσαν και μαθητές από τη Λειβαδιά, έδινε χρήματα γ [...]

2. Συμφωνία διαχείρισης κεφαλαίων και κληροδότημα Σταμάτη Ρούφου (164)
Ο Σταμάτης Ρούφος του ποτέ Νικολό από την Αθήνα συμφωνεί με την ελληνική Αδελφότητα της Βενετίας να διαχειρί [...]

3. Επιστολή του Ιωάννη Μπενιζέλου (136)
Αθήνα

4. Εκλογή δασκάλου και επιλογή μαθητών στο σχολείο του Ντέκα στην Αθήνα (136)
Αθήνα

5. Πληρεξούσιο του Ιωάννη Ταρωνίτη (182)
Αθήνα

6. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης και πληρεξούσιο για την είσπραξη κληροδοτήματος (89)
Αθήνα

7. Κατάσταση αποδεκτών των κληροδοτημάτων που διαχειριζόταν η ελληνική Kοινότητα
[...] ς, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κύπρος, Τρίκαλα, Λειβαδιά, Αθήνα, Σινά, Δαλματία, Ίστρια

8. Γράμμα της Καλλινίκης Αστρίνας προς το Γεώργιο Αντωνίου Μέλο (118)
Αθήνα


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.