Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Αθανάσιος Βαλεριανός)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Επιστολή του ιερομονάχου Σωφρονίου Πάγκαλου από το Κύθηρα προς τον αρχιεπίσκοπο Φιλαδελφείας Αθανάσιο Βαλεριανό

2. Αγορά χωραφιού από τον Αθανάσιο Βαλεριανό στα Κύθηρα

3. Προμέσα (υπόσχεση) του επισκόπου Κυθήρων Σωφρονίου Πάγκαλου προς την Κοινότητα του νησιού

4. Κατάλογος της ακίνητης περιουσίας του Αθανασίου Βαλεριανού στα Κύθηρα

5. Βεβαίωση αποπληρωμής χρέους

6. Δουκική απόφαση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος (67)

7. Αιτήσεις για την απονομή της ιδιότητας του βενετού πολίτη και για την πρόσληψη του Αντωνίου Καλορμάνου στη δουκική καγκελαρία (67)

8. Ομολογία δανείου (67)

9. Ευρετήριο της κινητής περιουσίας του Φραγκίσκου Τζιμπετού (186β)

10. Εκκλησία της Παναγίας της Οδηγήτριας στη Ζάκυνθο (67)

11. Κατάλογος των εικόνων και των πινάκων στο σπίτι του αρχιεπισκόπου Φιλαδελφείας


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.