Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Ανάληψη)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)
[...] μιλά και άλλες διοικητικές δαπάνες. Αποδέχεται, τέλος, την ανάληψη της επιτροπείας του κληροδοτήματος του Λάμπρου Μαρούτση από [...]


Έγγραφα

1. Κατάλογος της βιβλιοθήκης της «Παλαιάς Σχολής» της Ελληνικής Κοινότητας
[...] βιβλίων. Σε κατάλογο που συντάσσεται κατά την περίοδο της ανάληψης των καθηκόντων του πρώτου έκτακτου ιταλού επιτρόπου της Κοι [...]

2. Πρακτικά ανάληψης της διαχείρισης της ελληνικής Κοινότητας από τον πρώτο έκτακτο επίτροπο Lorenzo Tiepolo
Πρακτικά ανάληψης της διαχείρισης της ελληνικής Κοινότητας από τον πρώτο έκτα [...]


Εικόνες

1. Ο Χριστός εν δόξη και οι δώδεκα Απόστολοι (1)
Παντοκράτωρ, Ανάληψη, Δευτέρα Παρουσία, Αποκάλυψη, Απόστολοι

2. Η Ανάληψη (8)
Η Ανάληψη