Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Αποκάλυψη)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Εικόνες

1. Ο Χριστός εν δόξη και οι δώδεκα Απόστολοι (1)
Παντοκράτωρ, Ανάληψη, Δευτέρα Παρουσία, Αποκάλυψη, Απόστολοι

2. Η Δευτέρα Παρουσία (27)
Δευτέρα Παρουσία, Αποκάλυψη, Κάμινος του πυρός, Γεώργιος Κλόντζας, Δαβίδ, Ιεζεκιήλ

3. Τρίπτυχο (28)
Τρίπτυχο, Γεώργιος Κλόντζας, Δευτέρα Παρουσία, Αποκάλυψη, Cappella Sistina, Προσκύνηση των Μάγων, Βρεφοκτονία, Κοίμησ [...]

4. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και ο Πρόχορος (32)
Αρχή του κειμένου της Αποκάλυψης, αρχή του ευαγγελίου του Ιωάννη, ΟΑΓ(ιος) ΠΡΟΧΟΡΟC, ΧΕΙΡ ΕΜ [...]