Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Αρμενία)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

1. 67v (67v)
Ο Αλέξανδρος καταλαμβάνει την Μεγάλη Αρμενία.


Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Βεβαίωση παραλαβής και μεταφοράς κληρονομιάς (118)
Ο Simone Christofalo, από την Αρμενία συντάσσει έγγραφο με το οποίο δηλώνει ότι στη Μαδρίτη έλαβε [...]


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.