Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Βιέννη)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Επιστολή του Σταύρου Δήμου από τη Βιέννη προς τους Κωνσταντίνο Σελέκη και Λάμπρο Σάρο στη Βενετία (170)
Βιέννη

2. Πρόταση του Iάκωβου Bελούδη για την ίδρυση γραμματείας της ελληνικής Kοινότητας
[...] νότητας, διοικητικό συμβούλιο, Ιάκωβος Βελούδης, Τεργέστη, Βιέννη, Λιβόρνο


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.