Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Γένοβα)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (12)
[...] ιείχε ταξίδεψε με πολλούς κινδύνους από τη Βενετία προς τη Γένοβα και την Ισπανία, έως ότου ο Σπ. Καπετανάκης, πρόξενος της Βε [...]

2. Κατάστιχο φορτωτικών του εμπόρου Γεωργίου Αντωνίου Μέλου (07)
[...] ό τη Βενετία, για λογαριασμό δικό του ή άλλων εμπόρων, στη Γένοβα, στην Αλεξάνδρεια, στη Σμύρνη, στη Ζάκυνθο, στο Ναύπλιο και [...]


Έγγραφα

1. Πληρεξούσιο της ελληνικής Αδελφότητας προς τον Giacinto Maria Moiniero για τη διαχείριση του κληροδοτήματος της Lugretia Laxe (104)
[...] είχε ορίσει ως κληρονόμους της ακίνητης περιουσίας της στη Γένοβα την ελληνική Αδελφότητα της Βενετίας και τη γυναικεία μονή τ [...]

2. Συναλλαγματική (118)
Γένοβα


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.