Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Γενική Συνέλευση)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 (16)

2. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 και της Γενικής Συνέλευσης (02)

3. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 που αφορούν την ανακατασκευή των ερείψιμων σπιτιών των Foscarini (04)

4. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν την ανοικοδόμηση κτιρίων (06)

5. Πρακτικά συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (06)

6. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 που αφορούν τις εργασίες συντήρησης στη scoletta (07)

7. Πρακτικά συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (07)

8. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης (08)

9. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης (09)

10. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης (09)

11. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)

12. Πρακτικά εκλογής του Νικηφόρου Θεοτόκη ως μητροπολίτη Φιλαδελφείας και επικύρωσή της από τις βενετικές αρχές (11)

13. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 (14)


Έγγραφα

1. Άδεια διδασκαλίας στην Αγλαΐα Πρινάρη

2. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

3. Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας για την οικονομική ενίσχυση της υπό ίδρυση «Ανώτερης Θεολογικής Σχολής Βενετίας»

4. Επιστολή του προέδρου της ελληνικής Κοινότητας Γεράσιμου Μεσσήνη προς το μητροπολίτη Θυατείρων Γερμανό Στρηνόπουλο

5. Πρόσκληση για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης της ελληνικής Κοινότητας της Βενετίας

6. Κανονισμός λειτουργίας της μονής των Ελληνίδων μοναχών στη Βενετία

7. Κατάλογος των πρώτων Ελληνίδων μοναχών

8. Αίτηση της Αγγέλας Άστη για την εισαγωγή της στη μονή της Βενετίας

9. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.