Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Γεώργιος Αντωνίου Μέλος)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)

2. Κατάστιχο φορτωτικών του εμπόρου Γεωργίου Αντωνίου Μέλου (07)


Έγγραφα

1. Φορτωτική εμπορευμάτων από την Αλεξάνδρεια για τη Βενετία (118)

2. Φορτωτική εμπορευμάτων από τη Σμύρνη για τη Βενετία (118)

3. Ασφαλιστήριο πλοίου από τη Βενετία (118)

4. Ασφαλιστήριο πλοίου από τη Βενετία (118)

5. Ιδιωτικό συμφωνητικό ναύλωσης πλοίου (118)

6. Συναλλαγματική (118)

7. Βεβαίωση παραλαβής και μεταφοράς κληρονομιάς (118)

8. Ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης σπιτιού (118)

9. Γράμμα της Όρσας Μέλου από το Ναύπλιο προς το γιο της Γεώργιο Αντωνίου Μέλο στη Βενετία (118)

10. Γράμμα της Καλλινίκης Αστρίνας προς το Γεώργιο Αντωνίου Μέλο (118)

11. Γράμμα του Ιωάννη Νικόπουλου προς το Γεώργιο Αντωνίου Μέλο (118)

12. Κατάλογος εμπορευμάτων (118)

13. Γράμμα του Μιχάλη Μέλου από το Ναύπλιο προς τον αδελφό του Γεώργιο στη Βενετία (118)

14. Παραγγελία εμπορευμάτων στη Βενετία (118)

15. Γράμμα του Μιχάλη Μέλου προς τον αδερφό του Γεώργιο στη Βενετία (118)

16. Χρεωστική ομολογία (118)

17. Κατάλογος πληρώματος πλοίου (118)

18. Φορτωτική εμπορευμάτων από τη Ζάκυνθο για τη Βενετία (118)


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.