Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Δέηση)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Εικόνες

1. Ο Χριστός Μέγας Αρχιερεύς και αφιερωτές (22)
[...] νδύματα. Και οι δύο ενώνουν τα χέρια μπροστά στο στήθος σε δέηση.

2. Η Παναγία εν δόξη και οι Προφήτες (24)
[...] σταση αυτή συνδυάζεται το θέμα «Άνωθεν οι Προφήται» με την Δέηση.