Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Εικονομαχία)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Εικόνες

1. Η Κυριακή της Ορθοδοξίας (58)
[...] α Οδηγήτρια, αυτοκράτειρα Θεοδώρα, αυτοκράτωρ Μιχαήλ ο Γ΄, Εικονομαχία, Ομολογητές, αγία Θεοδοσία