Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Εμμανουήλ Καντακουζηνός)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Συμφωνητικό αγοράς οικοδομικών υλικών για την κατασκευή του ναού του Αγίου Γεωργίου

2. Κανόνες κοσμίας διαγωγής των ιερέων του Αγίου Γεωργίου


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.