Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Ιωάννης Βελούδης)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Αναφορά επιτροπής επίβλεψης για τις εργασίες συντήρησης στο ιερό του ναού του Αγίου Γεωργίου (15)

2. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)

3. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)

4. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)


Έγγραφα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

2. Επιστολή του Iωάννη Bελούδη στον πρόεδρο της Kοινότητας Nικόλαο Γιαννιώτη σχετικά με το Κολλέγιο Φλαγγίνη

3. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

4. Επιστολή του Ι. Βουτσινά προς τον πρόεδρο της Κοινότητας Ιωάννη Βελούδη σχετικά με την εισαγωγή της πολυφωνικής μουσικής στο ναό του Αγίου Γεωργίου

5. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Κοινότητας


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.