Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Ιωάννης Γριπέτος)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Κανονισμός λειτουργίας της μονής των Ελληνίδων μοναχών στη Βενετία

2. Κατάλογος των πρώτων Ελληνίδων μοναχών


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.