Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Ιωάννης Ντέκας)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης (09)

2. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (12)


Έγγραφα

1. Διαχείριση δωρεάς Σταμάτη Ρούφου (164)

2. Πιστοποιητικό θανάτου (136)


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.