Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Κολλέγιο Φλαγγίνη)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Κανονισμός του Ελληνικού Κολλεγίου Φλαγγίνη (17)

2. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν την ανοικοδόμηση κτιρίων (06)

3. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)


Έγγραφα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

2. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

3. Επιστολή του Iωάννη Bελούδη στον πρόεδρο της Kοινότητας Nικόλαο Γιαννιώτη σχετικά με το Κολλέγιο Φλαγγίνη

4. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

5. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

6. Κατάλογος αργιών του Κολλεγίου Φλαγγίνη

7. Κατάσταση προόδου των μαθητών του Φλαγγινιανού Κολλεγίου

8. Άσκηση του μαθητή Ιωάννη Κουλούρη στο μάθημα της καλλιγραφίας

9. Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας για την ανασυγκρότηση της βιβλιοθήκης του Φλαγγινιανού Κολλεγίου

10. Πρόσκληση για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης της ελληνικής Κοινότητας της Βενετίας

11. Κατάλογος των μαθητών του Κολλεγίου Φλαγγίνη στις αρχές του 19ου αιώνα

12. Κατάλογος δωρητών βιβλίων στο Κολλέγιο Φλαγγίνη

13. Ευχαριστήρια επιστολή προς το Νεόφυτο Βάμβα για δωρεά βιβλίων

14. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

15. Επιστολή του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Kοινότητας στον ευεργέτη Zώη Zωσιμά

16. Διαθήκη της Έλενας Αρμένη Μοτσενίγο (121)

17. Κατάσταση προόδου των μαθητών του Φλαγγινιανού Κολλεγίου

18. Έλεγχος προόδου του Αλέξανδρου Τριανταφύλλου

19. Απογραφή της κινητής περιουσίας του Κολλεγίου Φλαγγίνη και του Παρθεναγωγείου


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.