Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Κρήτη)

Χειρόγραφα

1. «Παρρησία» του ναού του Aγίου Γεωργίου της Bενετίας (15)
[...] , Παρρησία, ναός Αγίου Γεωργίου, ευεργέτες, Κύπρος, Αθήνα, Κρήτη, Ναύπλιο, Μοριάς, Σερβία, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά


Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Αποφάσεις της Ελληνικής Αδελφότητας για εκπαιδευτικά ζητήματα (33)
[...] ή δωρεάν εκπαίδευσης σε άπορους μαθητές, πρόσφυγες από την Κρήτη (7 Δεκεμβρίου 1653)? αντίστοιχη απόφαση λαμβάνεται την 1η Ια [...]

2. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (03)
[...] Ιουλίου ο Γλυκής απέρριψε τη θέση αυτή για να γυρίσει στην Κρήτη.

3. Επιστολή του δόγη Pietro Loredan στις βενετικές αρχές της Κρήτης υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας των ορθοδόξων του νησιού (03)
Επιστολή του δόγη Pietro Loredan στις βενετικές αρχές της Κρήτης υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας των ορθοδόξων του νησιού

4. Κατάλογος εισοδημάτων του φεουδαρχικού οίκου Corner (164)
[...] πασμα οικονομικού καταστίχου της δουκικής γραμματείας στην Κρήτη, όπου καταγράφονταν τα έσοδα των φεουδαρχικών οίκων του νησι [...]


Έγγραφα

1. Προικοσύμφωνο της Γκρατσιόζας Κουβλή (90β)
[...] Βενετία, και ο Πέτρος Μανωλέσος του ποτέ Γεωργίου από την Κρήτη, παντρεύτηκαν στη Βενετία. Πριν από το γάμο συντάχθηκε το πρ [...]

2. Βεβαίωση αποπληρωμής χρέους
Κρήτη

3. Δουκική απόφαση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος (67)
[...] πολέμου και κυρίως για τη δράση του Φιλαδελφείας τόσο στην Κρήτη όσο και στη Βενετία.

4. Διαθήκη και κωδίκελλος του ιερομονάχου Νύμφωνα Νοταρά
[...] υμένου και ιδιοκτήτη της μονής της Παναγίας Αγκαράθου στην Κρήτη. Ο Νοταράς ορίζει ως εκτελεστές της διαθήκης του τους τρεις [...]

5. Αίτηση της Αγγέλας Άστη για την εισαγωγή της στη μονή της Βενετίας
[...] Αγγέλα Άστη, του Αντωνίου και της Μπόνας Καλλέργη από την Κρήτη, που είχε γεννηθεί στο Ναύπλιο, ζητά να ενδυθεί το μοναχικό [...]


Εικόνες

1. Γέννηση του Χριστού (7)
άγνωστος μεταβυζαντινός ζωγράφος από την Κρήτη

2. Η Κοίμηση της Παναγίας (11)
άγνωστος ζωγράφος από την Κρήτη