Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Κύπρος)

Χειρόγραφα

1. «Παρρησία» του ναού του Aγίου Γεωργίου της Bενετίας (15)
Πρόθεση, Παρρησία, ναός Αγίου Γεωργίου, ευεργέτες, Κύπρος, Αθήνα, Κρήτη, Ναύπλιο, Μοριάς, Σερβία, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κ [...]


Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (08)
[...] , ιερέας Γεώργιος Γιαφώνης, οικονομικά βοηθήματα, εκλογές, Κύπρος


Έγγραφα

1. Δωρεά Μαρίας Μπαγκατέλλα (125)
δωρεά, Μαρία Μπαγκατέλλα, Benedetto Abbate, Κύπρος, βενετός πρόξενος στην Κύπρο Αλέξανδρος Γονέμης

2. Δωρεά Μαρίας Μπαγκατέλλα (195)
δωρεά, Μαρία Μπαγκατέλλα, Benedetto Abbate, Κύπρος, Marino Leono, βενετός πρόξενος στην Κύπρο Αλέξανδρος Γονέμη [...]

3. Διαθήκη του κυπρίου Ιωάννη του Θωμά (56)
διαθήκη, Ιωάννης του ποτέ Θωμά, Κύπρος, Zuanne Francesco Crivelli, ναός Αγίου Γεωργίου

4. Απόσπασμα από τη διαθήκη της Μαρίας Φλαγγίνη (197α)
[...] μη του Βερνάρδου σύζυγος Θωμά Φλαγγίνη, Βερνάρδος Γονέμης, Κύπρος, Georgio Blancono

5. Αίτηση του Βερνάρδου Άκρη προς τους Αναμορφωτές του Πανεπιστημίου της Πάδοβας για την παροχή υποτροφιών (1)
[...] di Padova, υποτροφίες, Φλαγγίνειο Φροντιστήριο, Σύγκλητος, Κύπρος

6. Κατάσταση αποδεκτών των κληροδοτημάτων που διαχειριζόταν η ελληνική Kοινότητα
[...] νοι, δάσκαλοι, ιερείς, μονές, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κύπρος, Τρίκαλα, Λειβαδιά, Αθήνα, Σινά, Δαλματία, Ίστρια


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.