Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Μαδρίτη)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Εμπορική αλληλογραφία (118)
Έμπορος από τη Μαδρίτη στέλνει επιστολή στους κληρονόνους του Andrea Cottoni στη Βε [...]

2. Βεβαίωση παραλαβής και μεταφοράς κληρονομιάς (118)
Μαδρίτη


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.