Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Μαρτύριο)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Εικόνες

1. Το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου (13)
Το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου

2. Ο Άγιος Μηνάς με σκηνές από τον βίο του (34)
[...] και δεξιά υπάρχουν ανά τρία εικονίδια με τα θαύματα και το μαρτύριο του αγίου, σύμφωνα με τη διήγηση του Συναξαριστή.