Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Μεθώνη)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Φορτωτική από τη Μάνη για τη Βενετία (170)
[...] βελανίδια στη Μάνη και στη συνέχεια έπιασε στο λιμάνι της Μεθώνης, όπου προστέθηκε στο φορτίο λάδι διαφόρων ποιοτήτων, πρώτες [...]


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.