Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Μιχαήλ Δαμασκηνός)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των που αφορούν το ζωγράφο Εμμανουήλ Τζάνε το λεγόμενο Μπουνιαλή (05)


Έγγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Εικόνες

1. Άγιος Αθανάσιος (30)

2. Παναγία Οδηγήτρια (31)

3. Ο Χριστός Μέγας Αρχιερεύς (61)