Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Μπολόνια)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Χρεωστικό ομόλογο (52)
[...] α λογαριασμό του Κορέσσιου 140 λίρες για ένα χρέος του στη Μπολόνια, 61,5 λίρες για την αγορά υφάσματος και τη ραφή μεταξωτών εσ [...]


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.