Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Μariegola)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Αποφάσεις για θέματα εκλογών της Eλληνικής Αδελφότητας (33)
[...] λήψης της ενώ στο δεξί δίνεται η παραπομπή στο κατάστιχο (Μariegola ή Capitolare) όπου έχει καταχωριθεί. Μέσα από τη σειρά αυτή [...]

2. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (13)
[...] 98 παρμένες από τα κυριότερα κατάστιχα της Αδελφότητας (τη Μariegola και τα Capitolari). Θέλοντας να επιβραβεύσει την αξιόλογη αυ [...]


Έγγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.