Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Ναύπλιο)

Χειρόγραφα

1. «Παρρησία» του ναού του Aγίου Γεωργίου της Bενετίας (15)
[...] σία, ναός Αγίου Γεωργίου, ευεργέτες, Κύπρος, Αθήνα, Κρήτη, Ναύπλιο, Μοριάς, Σερβία, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά


Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Κατάστιχο φορτωτικών του εμπόρου Γεωργίου Αντωνίου Μέλου (07)
[...] στη Γένοβα, στην Αλεξάνδρεια, στη Σμύρνη, στη Ζάκυνθο, στο Ναύπλιο και σε άλλα λιμάνια της Μεσογείου. Το κατάστιχο αποτελείται [...]


Έγγραφα

1. Ασφαλιστήριο πλοίου από τη Βενετία (118)
[...] υντάσσεται για τη μεταφορά εμπορευμάτων από τη Βενετία στο Ναύπλιο με τη μαρτσιλιάνα «Madonna delle Grattie, due Santi e anime [...]

2. Ασφαλιστήριο πλοίου από τη Βενετία (118)
[...] άχθηκε για το ταξίδι που πραγματοποίησε από τη Βενετία στο Ναύπλιο το πλοίο (νάβα) «Santa Rosa» με καπετάνιο τον Andrea Galigna [...]

3. Προικοσύμφωνο της Γκρατσιόζας Κουβλή (90β)
[...] όζα, κόρη του Ανδρόνικου Κουβλή, ο οποίος καταγόταν από το Ναύπλιο και κατοικούσε στη Βενετία, και ο Πέτρος Μανωλέσος του ποτέ [...]

4. Οι καμπάνες του Ναυπλίου
Ναύπλιο - Βενετία

5. Προγαμιαίο συμβόλαιο της Lucia του ποτέ Francesco Trevisan
[...] τέ Nicolo di Piero, μαραγκού στο βενετικό ναύσταθμο από το Ναύπλιο, παντρεύει την ψυχοκόρη της Lucia του ποτέ Francesco Trevisa [...]

6. Αίτηση της Αγγέλας Άστη για την εισαγωγή της στη μονή της Βενετίας
[...] της Μπόνας Καλλέργη από την Κρήτη, που είχε γεννηθεί στο Ναύπλιο, ζητά να ενδυθεί το μοναχικό σχήμα. Οι γονείς της είχαν αιχμ [...]

7. Γράμμα της Όρσας Μέλου από το Ναύπλιο προς το γιο της Γεώργιο Αντωνίου Μέλο στη Βενετία (118)
Γράμμα της Όρσας Μέλου από το Ναύπλιο προς το γιο της Γεώργιο Αντωνίου Μέλο στη Βενετία

8. Φορτωτική (φατούρα) προϊόντων αγορασμένων στη Βενετία (118)
[...] ιάνα ιδιοκτησίας Μάρκου Μαρτινοβίκι για να μεταφερθούν στο Ναύπλιο. Μεταξύ των εμπορευμάτων βρίσκονται μπαχαρικά, υφάσματα, καπ [...]

9. Γράμμα του Μιχάλη Μέλου από το Ναύπλιο προς τον αδελφό του Γεώργιο στη Βενετία (118)
Ναύπλιο

10. Παραγγελία εμπορευμάτων στη Βενετία (118)
Ναύπλιο

11. Απολογισμός εσόδων και εξόδων από την αποστολή εμπορευμάτων που έφθασαν στο Ναύπλιο από τη Βενετία (118)
Ναύπλιο

12. Γράμμα του Μιχάλη Μέλου προς τον αδερφό του Γεώργιο στη Βενετία (118)
Ναύπλιο

13. Κατάλογος πληρώματος πλοίου (118)
[...] ντωνίου Μέλος στη Βενετία για να κάνει το ταξίδι Βενετία - Ναύπλιο - Τζιά. Το πλήρωμα αποτελούσαν 17 άτομα και για τους μισθούς [...]

14. Άδεια εξαγωγής μεταξιού από την Πελοπόννησο (118)
Ναύπλιο


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.