Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Νικόλαος Μέλος)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Φορτωτική (φατούρα) προϊόντων αγορασμένων στη Βενετία (118)

2. Άδεια εξαγωγής μεταξιού από την Πελοπόννησο (118)

3. Φορτωτική εμπορευμάτων από τη Ζάκυνθο για τη Βενετία (118)


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.