Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Πάτμος)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Εικόνες

1. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και ο Πρόχορος (32)
Ευαγγελιστής Ιωάννης, Πρόχορος, Αποκάλυψη, Πάτμος, Εμμανουήλ Λαμπάρδος, Σινά, Άγγελος Ακοτάντος