Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Πρόθεση)

Χειρόγραφα

1. «Παρρησία» του ναού του Aγίου Γεωργίου της Bενετίας (15)
Πρόθεση, Παρρησία, ναός Αγίου Γεωργίου, ευεργέτες, Κύπρος, Αθήνα, Κρ [...]


Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (06)
[...] γμα, μετά το θάνατό του, θα ενταφιαζόταν μπροστά στην αγία πρόθεση.

2. Άρνηση της Ελληνικής Αδελφότητας να υπαχθεί ο ναός του Αγίου Γεωργίου στη δικαιοδοσία του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως (03)
[...] ου Λεονάρδου Σουλογιάννη, που εφιστά την προσοχή τόσο στην πρόθεση των ιδρυτών του ναού να παραμείνει ανεξάρτητος όσο και στις [...]

3. Υπόμνημα των Procuratori di San Μarco σχετικά με το καθεστώς διοίκησης του ναού του Αγίου Γεωργίου (03)
Έχοντας ενημερωθεί για την πρόθεση του πάπα να τοποθετήσει καθολικό επίσκοπο στο ναό του Αγίου [...]

4. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)
[...] ευή δύο ξύλινων θυρών για τις πύλες του Διακονικού και της Πρόθεσης, η αγορά επίπλου για τη φύλαξη πολύτιμων αντικειμένων και η [...]


Έγγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.