Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Σταμάτης Ρούφος)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Αποποίηση κληροδοτήματος (164)

2. Διαθήκη του Σταμάτη Ρούφου του ποτέ Νικολάου (164)

3. Διαχείριση δωρεάς Σταμάτη Ρούφου (164)

4. Συμφωνία διαχείρισης κεφαλαίων και κληροδότημα Σταμάτη Ρούφου (164)


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.