Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Σταυρός)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Εικόνες

1. Σταυρός (3)
Σταυρός

2. Τρίπτυχο (28)
[...] ι τις δεήσεις της Παναγίας και του Προδρόμου, χαμηλότερα ο σταυρός με τον Αδάμ και την Εύα και οι χοροί των πατριαρχών και των [...]

3. Η Δευτέρα Παρουσία (38)
[...] ται ο Χριστός ως Κριτής, στο μέσον και επάνω, χαμηλότερα ο σταυρός και οι άγγελοι που κρατούν βιβλία ή σαλπίζουν και ο αρχάγγελ [...]

4. Η Σταύρωση (45)
[...] ότων της Σταύρωσης σε διάφορα επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο ο σταυρός βρίσκεται στο έδαφος και ένας στρατιώτης καρφώνει τα πέλματα [...]

5. Η Σταύρωση (81)
[...] που βασίζεται σε δυτικά έργα. Στο μέσον δεσπόζει ο μεγάλος σταυρός με τον Εσταυρωμένο που προβάλλεται σε χρυσό βάθος, ενώ γύρω [...]