Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Σταύρωση)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Εικόνες

1. Σταυρός (3)
Σταυρός, Σταύρωση, αρχάγγελος Μιχαήλ, Παναγία, Ιωάννης, Βενετία

2. Σταύρωση (4)
Σταύρωση

3. Η Σταύρωση (45)
Η Σταύρωση

4. Η Σταύρωση (81)
Η Σταύρωση