Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Σύγκλητος)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Αίτηση του Βερνάρδου Άκρη προς τους Αναμορφωτές του Πανεπιστημίου της Πάδοβας για την παροχή υποτροφιών (1)
[...] κά επί του αιτήματος και στις 20 Αυγούστου 1666 η βενετική Σύγκλητος ενέκρινε τη χορήγηση των νέων υποτροφιών για τη Φλαγγίνειο σ [...]


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.