Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Φλωρεντία)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Απόφαση του εκτάκτου Ιταλού επιτρόπου Sebastiano Tecchio για τη μεταφορά της έδρας της Ελληνικής Κοινότητας στη Φλωρεντία (21)
[...] hio για τη μεταφορά της έδρας της Ελληνικής Κοινότητας στη Φλωρεντία


Έγγραφα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
[...] ναβληθούν οι διαπραγματεύσεις με την ελληνική πρεσβεία στη Φλωρεντία. Tο δεύτερο θέμα της συνεδρίασης είναι το μάθημα των ελληνικ [...]

2. Επιστολή του εφόρου των εκθεσιακών κέντρων της Φλωρεντίας προς τη Kοινότητα με την οποία ζητά τη συμμετοχή της στην έκθεση «La Casa italiana nei Secoli»
Φλωρεντία

3. Ο δήμαρχος της Φλωρεντίας δηλώνει ότι παρέλαβε τη πολυθρόνα με την οποία η Kοινότητα συμμετέχει στην έκθεση «La Casa italiana nei Secoli»
Φλωρεντία

4. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
[...] υμβούλιο συζήτησε την απάντηση της ελληνικής πρεσβείας στη Φλωρεντία σχετικά με τη πρόταση της Kοινότητας να θέσει εαυτόν υπό την [...]

5. Πρακτικά παράδοσης της περιουσίας της ελληνικής Κοινότητας στον έκτακτο επίτροπο Bruno Gallo
[...] οινότητας κατά την προσωρινή μεταφορά του γραφείου της στη Φλωρεντία (27 Μαρτίου-28 Οκτωβρίου 1918). Στον νέο επίτροπο παραδίδοντ [...]


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.