Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Χάνδακας)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Διαθήκη και κωδίκελλος του ιερομονάχου Νύμφωνα Νοταρά
Χάνδακας


Εικόνες

1. Η Δευτέρα Παρουσία (38)
[...] Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς, μονή αγίου Ιωάννη Μεσαμπελίτη, Χάνδακας

2. Ο Χριστός Μέγας Αρχιερεύς (61)
[...] χιερεύς, Νικόλαος, Μιχαήλ Δαμασκηνός, οικογένεια Ντεμέτζο, Χάνδακας, Ελένη Τεμέτζενα