Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: έκτακτος επίτροπος Lorenzo Tiepolo)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Απόφαση του έκτακτου ιταλού επιτρόπου Lorenzo Tiepolo σχετικά με τις επετείους που θα πρέπει να εορτάζονται στο ναό του Αγίου Γεωργίου (20)

2. Πρόσληψη του Σέργιου Λυκούδη ως οικονόμου της Ελληνικής Κοινότητας (21)


Έγγραφα

1. Κατάλογος της βιβλιοθήκης της «Παλαιάς Σχολής» της Ελληνικής Κοινότητας

2. Πρακτικά ανάληψης της διαχείρισης της ελληνικής Κοινότητας από τον πρώτο έκτακτο επίτροπο Lorenzo Tiepolo


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.