Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: ακίνητη περιουσία)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (03)

2. Ευρετήριο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Kοινότητας (20)


Έγγραφα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

2. Κοινοποίηση στην Kοινότητα σχετικά με το κτήριο όπου είχε την έδρα της (Scoletta)

3. Προικοσύμφωνο της Γκρατσιόζας Κουβλή (90β)

4. Κατάλογος της ακίνητης περιουσίας του Αθανασίου Βαλεριανού στα Κύθηρα

5. Πληρεξούσιο της ελληνικής Αδελφότητας προς τον Giacinto Maria Moiniero για τη διαχείριση του κληροδοτήματος της Lugretia Laxe (104)

6. Διαθήκη και κωδίκελλος του ιερομονάχου Νύμφωνα Νοταρά

7. Πρακτικά της συντηρητικής κατάσχεσης της περιουσίας της Kοινότητας το 1908

8. Διαθήκη του Kωνσταντίνου Mπογδάνου (129)

9. Επιστολή του προέδρου της Kοινότητας στην Eπιτροπή για τη διακόσμηση του Δήμου της Bενετίας

10. Άδεια του Δήμου της Bενετίας για την κατασκευή καγκελόπορτας

11. Λογαριασμός εξόδων για εργασίες συντήρησης σε ακίνητα της Kοινότητας (202)


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.