Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: απελευθέρωση σκλάβων)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Διαχείριση δωρεάς Σταμάτη Ρούφου (164)

2. Αίτηση του προέδρου της Kοινότητας για την απελευθέρωση έλληνα σκλάβου


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.