Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: αρχάγγελοι)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Εικόνες

1. Πάλα αλταρίου. Παναγία βρεφοκρατούσα, Προφήτες, Απόστολοι και Άγιοι. (5)
[...] λα, αλτάρι, Παναγία Νικοποιός, Προφήτες, Απόστολοι, Άγιοι, αρχάγγελοι, Βενετία

2. Παναγία Οδηγήτρια (29)
[...] ι κρατεί κλειστό ειλητό. Επάνω στις γωνίες εικονίζονται οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ ημίσωμοι και με καλυμμένα τα χέρια σε στά [...]

3. Παναγία Οδηγήτρια (31)
[...] υλιγμένο ειλητό με το αριστερό. Επάνω, στις δύο γωνίες, οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, ημίσωμοι, κρατούν ανοιχτά ειλητά με απόσ [...]