Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: βαμβάκι)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Φορτωτική εμπορευμάτων από τη Σμύρνη για τη Βενετία (118)
Στη Σμύρνη ο Μιχάλης Μέλος φορτώνει 16 μπάλες βαμβάκι στο πλοίο «La Galera San Giuseppe» με καπετάνιο τον Giuseppe [...]

2. Επιστολή εμπορικού περιεχομένου του Μιχάλη Μέλου προς τον αδερφό του Γεώργιο (118)
[...] na e San Giuseppe» και «San Giuseppe», υπό γαλλική σημαία, βαμβάκι και το στέλνει στη Βενετία. Τις φορτωτικές για το εμπόρευμα [...]


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.